MUDr. Jíři Kočárek Ph.D., MBA
Specializace UROLOGIE

MUDr. Jíři Kočárek Ph.D., MBA

UROLOGIE

Vzdělání:
2007 - postgraduální doktorské studium, Katedra chirurgie, Lékařská fakulta Hradec Králové;
2006 - postgraduální program, „Consol Surgeon of the da Vinci Surgical System“, Hackensack Medical Center,  New Jersey, USA;
2005 - postgraduální program, „Using the da Vinci Surgical System“, European Surgery School, Paříž a European Surgical Institute, Hamburk;
2005 - postgraduální studium, Katedra laparoskopické chirurgie, Lékařská fakulta Strasbourg;
2002 - II. atestace urologie, IPVZ Praha;
1997 - I. atestace  urologie, IPVZ Praha;
1995 - I. atestace  všeobecné lékařství, IPVZ Praha;
1992 - Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové;

Profesionální praxe:
1992 - 1994: postgraduální školení ÚVN Praha;
1995 - vedoucí lékař oddělení Posádkové ošetřovny Praha Kbely;
1995 - 2001: lékař urologického oddělení ÚVN;
2001 - 2002: vedoucí lékař chirurgického oddělení 7. zdravotnického praporu;
2002 - 2012: zástupce primáře urologického oddělení ÚVN;
2013 - primář urologického oddělení ÚVN;

Členství v odborných společnostech:
Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS);
Česká společnost robotické chirurgie  ČLS JEP (SRCH) - člen výboru;
Česká společnost pro sexuální medicínu (ČSSM);
European Association of Urology  (EAU) – školitel;

Osvědčení:
2006 - Vedoucí lékař a primář v oboru urologie,  ev.č. 57386/81 ČLK;
Fotodynamická diagnostika povrchových nádorů močového měchýře;
Využití laserů v endourologii;
Vědecko-výzkumná činnost;

Pedagogická činnost:
Externí učitel 1. a 3. LF UK Praha -  pregraduální výuka - obor všeobecné lékařství, kurz endourologie,  laparoskopie a robotika v urologii;
Školitel - postgraduální kurzy: laparoskopie v urologii, laparoskopická a robotická radikální prostatektomie;
Publikační a přednášková činnost;

Recenze pacientů