ul.Jindřicha Plachty 18, Praha 5, 150 00
MUDr. Wisam Naddaf

MUDr. Wisam Naddaf

● Magisterský titul
Lékařská univerzita v Sofii, Bulharsko
USMLE & CAMBRIDGE UNIVERSITY
certifikovaný program.
2009 - 2015

● M.S.R
Certifikace vydaná Centrem lékařské simulace, certifikace v ACLS -
rozšířená kardiovaskulární podpora života podle směrnic AHA
(Americká kardiologická organizace)
2016

● IMLE
Izraelská lékařská licence
Program stáže pro získání izraelské certifikace
2016 - 2017

● Akreditace
výuka podle JCI a IPSG v Izraeli
(Společná mezinárodní komise a Mezinárodní bezpečnostní cíle)
2017

Specializační kurzy
● Lékařská první pomoc (Praha)
● Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
● Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře
● Radiační ochrana
● Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře
● Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Praxe
● Sheba Tel-HaShomer Medical Centre - Izrael
● Fakultní nemocnice v Motole - Czechia
● Poliklinika Comfort Care - Czechia
● Medica Mente Clinic Group - Czechia

Recenze pacientů