prof. MUDr. Petr Vlček CSc., MHA

prof. MUDr. Petr Vlček CSc., MHA

ENDOKRINOLOGIE

Odborná kvalifikace:

MUDr. - Fakulta všeobecného lékařství FVL UK Praha- 1985 (obor všeob. lékařství)

CSc. - Endokrinologický ústav, Praha- 1993 (obor vnitřní lékařství)

Doc. - UK 2. LF Praha, 1998 (obor nukleární medicína)

Prof. - UK 2. LF Praha, 2012 (obor vnitřní lékařství)

Atestace:

 • interní lékařství I.st. 1988
 • endokrinologie 1992

 • nukleární medicína  1996
 • diabetologie a endokrinologie 2011

Průběh zaměstnání:

 • 1985-1986 Anatomický ústav FVL UK, odborný asistent
 • 1986-1992 Výzkumný ústav endokrinologický Praha
 • 1992 - dosud Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol

Současné zařazení:

 • přednosta Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie  UK 2.LF a FN Motol  (od roku 1999)
 • vedoucí Centra pro tyreoidální onkologii a endokrinní orbitopatie  FN Motol (od roku 2001)

Ocenění: Šilinkova cena 2002  a  2007

Zaměření výzkumu:

 • diagnostické a léčebné postupy u tyreopatií, využití metod nukleární medicíny
 • léčba karcinomů štítné žlázy otevřenými zářiči
 • sonografická diagnostika tyreopatií a endokrinních orbitopatií
 • monitorování a dlouhodobé sledování nemocných s diferencovaným a medulárním karcinomem štítné žlázy
 • interdisciplinární spolupráce endokrinologa, odborníka pro nukleární medicínu s ostatními spolupracujícími specialisty při komplexní léčbě tyreoidálních malignit

Pedagogická činnost:

Pregraduální a postgraduální vyuka na 2 LF UK, 1 LF UK a fakulty biomedicinského inženýrství ČVUT.

Práce v odborných společnostech:

tuzemské:

 • člen výboru a pokladník České endokrinologické společnosti ČLS JEP
 • člen výboru a pokladník České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
 • člen Vědecké rady Endokrinologického ústavu v Praze
 • předseda Oborové komise pro endokrinologii Vědecké rady ČLK
 • člen České internistické společnosti ČLS JEP

zahraniční:

 • Evropská společnost nukleární medicíny (EANM)
 • Evropská endokrinologická společnost (ECE)

Publikační a přednášková činnost: 

Autor a spoluautor přes 300 odborných publikací

Recenze pacientů